Beylikdüzü Triatlon Grubu, triatlon sporunun ülkemizde geniş kitlelere ulaşmasını, sporcularımızın uluslararası başarılarının artmasını hedeflemektedir.

 

BTG Yönetimi

BTG Yönetimi

Beylikdüzü Triatlon Grubu Yönetim Kurulu;

Başkan : İhsan ÇİLİNGİR

Üyeler : Güngör AKNESİL, Murat BAHÇECİOĞLU, Orçun UZUNOĞLU, Bülent KEBAPCI

Yönetim kurulu; grup adına kararlar alır ve temsile yetkilidir.

Yönetim kuruluna giriş grup üyeliğinde bir (1) yılını  tamamlamış her grup üyesi arkadaşın hakkıdır. YK’na giriş yönetim kurulu üyesi olanların talebi veya üyelerin talebiyle olabilir. YK çoğunluk oyuyla karar verir.

BTG amacı; BTG sporcularının menfaatleri gözeterek öncelikle kimsenin zarar görmeden, sinerji doğurarak her üyesinin azami faydayı elde etmesini amaçlar. Sosyal topluluktur, birlikte spor yapmayı ve eğlenmeyi amaçlar.

SİYASET VE TİCARET YAPILAMAZ…

 

YÖNETİM KURULU KARARI (23.07.2019)

  • Fair-Play : BTG’nin her üyesinden beklediğimiz asgari şart Fair-Play olmasıdır. (-Master sporcular arasında sıkça rastlanan ve fair play dışı görülmeyen) mazeretli bir arkadaşının çipi veya göğüs numarası ile yarışmaya katılmak dahil olmak üzere sportmenliğe aykırı hiçbir hareket kabulümüz değildir.
  • BAĞIŞ ve SOSYAL PROJELERE KATILIM: Çok özel durumlar hariç grupta para toplamayı uygun bulmuyoruz. Grup içinde sosyal proje geliştirmek veya iyi amaçlar için bağış organizasyonları veya benzeri hazır bir proje ve faaliyete katılmak teşvik edilir. Her üyeden beklentimiz bu yönde faydalı iş ve eylemlerle grubun motivasyonuna olumlu katkı yapmasıdır.

Bağış ve sosyal projelerde teklifi olanlar yönetim kurulundan bir arkadaşa konuyu açabilir. Yönetim kurulu konuyu karara bağlar ve yürütülecek yola ilişkin kuralları belirler.

Bağış toplama kriterimiz adil ve demokratik her üyeye eşit mesafede olmaktır.